Page 9 - Haydarpaşa Lisesi Sempozyumu - 27 Nisan 2017
P. 9

AÇILIŞ PANELİ
        TÜRKİYE’NİN EĞİTİM FELSEFESİ

      ORHAN ÖZOKUR KÜLTÜR MERKEZI KONFERANS SALONU
                10.45 – 11.45

              OTURUM BAŞKANI
              Prof. Dr. Seyfi KENAN


               Prof. Dr. İsmail KARA                I. OTURUM
     CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EĞİTİMİNİN
    TARİHSEL GELİŞİMİ ve HAYDARPAŞA LİSESİ

      ORHAN ÖZOKUR KÜLTÜR MERKEZI KONFERANS SALONU
                11.45 – 13.30

               OTURUM BAŞKANI
             Prof. Dr. Münevver ÇETİN
         Haydarpaşa Lisesini Hazırlayan Tarihsel Süreç
       Ömer Faruk YELKENCİ, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
            Cumhuriyet Dönemi Türk Eğitimi
         Prof. Dr. Cemil ÖZTÜRK, Marmara Üniversitesi
             Haydarpaşa Lisesi Tarihçesi
       Doç. Dr. Filiz MEŞECİ GIORGETTI, İstanbul Üniversitesi
         MEB Proje Okul Perspektifi ve Haydarpaşa Lisesi
          Prof. Dr. İlyas YAVUZ, Marmara Üniversitesi
         Modern Okulun Açmazları ve İnsan Telakkimiz
             Prof. Dr. Selahattin TURAN               Bir Ekol Olarak Haydarpaşa Lisesi ve Türk Eğitimindeki Yeri
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14