Page 4 - Haydarpaşa Lisesi Sempozyumu - 27 Nisan 2017
P. 4

SEMPOZYUM HAKKINDA

      Haydarpaşa Lisesi, kökleri Osmanlı dönemine dayanan,
    neredeyse cumhuriyetle yaşıt bir eğitim kurumudur. Uzun
    yıllar boyunca İstanbul’un Anadolu’ya, Anadolu’nun
    İstanbul’a açılan kapısı olmuş; yevmî olarak verdiği eğitimin

    yanı sıra leyl-i meccâni imkânı ile tüm Türkiye’ye İstanbul’da
    eğitim fırsatı sağlamıştır.

       Kurulduğu günden bugüne kadar mezunları hemen

    her alanda ülkemizin gelişimine büyük katkılarda
    bulunan okulumuz başarılı eğitim çizgisi ile bu misyonunu
    sürdürmektedir.


      Haydarpaşa Lisesi ve Marmara Üniversitesi Türkiye’nin
    eğitim tarihi, Haydarpaşa Lisesinin öğretmen, mezun ve
    öğrencileriyle bu süreçte oynadığı rolü ortaya koymak

    amacıyla “Bir Ekol Olarak Haydarpaşa Lisesi ve Türk
    Eğitimindeki Yeri” isimli sempozyumu düzenlemektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9