Page 15 - Haydarpaşa Lisesi Sempozyumu - 27 Nisan 2017
P. 15

TÜRK MODERNLEŞMESİNİN EĞİTİM ALANINDAKİ
      SÜRECİNDE HAYDARPAŞA LİSESİNİ HAZIRLAYAN
       TARİHSEL GELİŞİM ve REFORM HAREKETLERİ

     Ömer Faruk YELKENCİ *
     Uzun dönemler süren üstünlüğünü Batı’ya yani Avrupa’ya kaptıran Osmanlı
    Devleti için hikâye askerî alandaki üstünlüğü kaybetmekle başlamıştı. Bu durumu
    düzeltme ihtiyacı beraberinde reformları, reformlar da beraberinde Batılı tarzda
    askerî okulları getirmişti. İşte ilk reform hareketlerinin bu sonuçları, Türk eğitiminin
    modernleşmesi sürecinde belirleyici olmuşlardır. Bu noktada Türk modernleşmesinin
    Osmanlı kökenlerinde eğitim sistemimizde öne çıkan mühendislik eğitimi, tıp eğitimi
    gibi alanları da askerî ihtiyaçlar belirlemiştir. Bunun için askerî okullar eğitimin
    modernleşmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. O kadar ki sonuçları itibarı ile
    konuya baktığımızda, ülkemizde tıp ve mühendislik eğitiminin çok talep edilmesinin
    sebeplerini ararken bahsi geçen yükseköğretim alanlarının bu tarihsel geçmişini göz
    önünde bulundurmamız işimizi kolaylaştıracaktır.
     İşte tam bu alandaki modernleşme çalışmalarının bidayetinde, 1827 yılında
    kurulan Tıbhane ve Cerrahhane-i Amîre’nin ve askerî-maarif alanlarında
    yapılan reformların da devamı olarak ortaya çıkan Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane,
    II.Abdülhamid’in doğum günü olan 6 Kasım 1903 Cuma günü açılmış oldu.
    1934 ile 1984 yılları arasında Haydarpaşa Lisesine dönüştürülen ve Osmanlı
    Devleti’nin son şaheseri sayılabilecek olan bu binanın mimarî tasarımlarını
    Levanten bir İstanbullu Alexandre Vallaury ve İtalyan Raimondo D’Aronco isimli
    mimarlar yapmıştır. Bina Haydarpaşa Askeri Hastanesi ve Selimiye kışlası mimari
    tarzıyla uyum içinde, 80 bin metrekarelik arsa üzerinde inşa edilmiştir. Dörtkenarı
    koridorlarla çevrili dikdörtgen bir iç avlusu ile 54 bin metrekarelik inşaat alanına
    sahiptir. 1903-1909 yılları arasında Askeri Tıp Mektebi iken bu tarihten sonra sivil
    tıp mektebi olarak da hizmet veren bu binanın Haydarpaşa (Erkek) Lisesi olarak
    kullanılmasının Haydarpaşa Lisesi kimliği üzerindeki tesiri yadsınamaz bir gerçektir.
     Ayrıca günümüzün öğretim basamaklarına göre belirlenmiş eğitim teşkilâtının
    temelinin aynı yıllarda, 1879’da II. Abdülhamit dönemi eğitimin modernleşmesi
    esnasında oluşması, dönemin Kabataş, İstanbul, Galatasaray gibi okullarının
    yanına Cumhuriyet sonrasında 1934’te Haydarpaşa (Erkek) Lisesini ekleyerek
    eğitim sistemimize bir başka ekol, yeni bir gelenek kazandırmıştır.
     Anahtar Kelimeler: Haydarpaşa Lisesi, Türk modernleşmesi, eğitim reformları,
    askerî reformlar.
     * İstanbul Millî Eğitim Müdürü


              Bir Ekol Olarak Haydarpaşa Lisesi ve Türk Eğitimindeki Yeri
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20